Gofod3
Gofod3

gofod3 yw eich gofod unigryw chi.

Yn fwy ac yn well nag erioed, ond ar-lein.
I gael y budd mwyaf o’ch wythnos…..

Cofiwch nad cynhadledd mo gofod3…..

Yn yr un modd â’r digwyddiad wyneb yn wyneb, nid cynhadledd ffurfiol mo gofod3, gydag amserlen gaeth i fynychu sesiynau. Mae croeso i chi ddod i gymaint o ddigwyddiadau ag y dymunwch yn ystod yr wythnos, ond cofiwch ei fod yn bwysig iawn eich bod yn gofalu am eich hun ac yn treulio ychydig o amser o’r sgrin bob dydd.


Peidiwch ag oedi – cofrestrwch ar eich digwyddiadau cyn gynted â phosibl

Gyda mwy na 60 o ddigwyddiadau AM DDIM i ddewis ohonynt, treuliwch ychydig o amser yn edrych ar yr amserlen a phenderfynu ar ba ddigwyddiadau yr hoffech chi fynd iddynt. Gallwch chi ddewis cymaint ag y dymunwch, ond bydd angen i chi gofrestru’n unigol ar gyfer pob sesiwn. Cliciwch yma i bori trwy’r amserlen (yn ôl pwnc, dyddiad a mudiad).


Rhowch nhw yn eich dyddiadur

Er mwyn osgoi cadw lle ar fwy nag un peth ar yr un pryd, nodwch bob digwyddiad rydych chi wedi cofrestru arno i’w fynychu yn eich dyddiadur.


Eich dolen i ymuno

Cadwch lygad ar agor am eich dolen ymuno ar-lein, a fydd yn cyrraedd:


Byddwch yn garedig â chi’ch hun a mwynhewch!

Gyda chymaint o ddigwyddiadau gwych i ddewis ohonynt, cofiwch ofalu amdanoch eich hun a chymryd amser i ffwrdd o'r sgrin. Mewn ymgais i'ch annog i wneud hyn, rydym wedi sicrhau bod adegau drwy gydol y dydd pan na fydd gennym unrhyw beth yn digwydd. Rydym hefyd wedi tynnu ynghyd rai awgrymiadau llesiant yma.

 

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.