Gofod3
Gofod3

Ynglŷn â gofod3

Mae gofod3 yn ddiwgyddiad a drefnir gan CGGC ar y cyd gyda'r sector gwirfoddol. Dyma'r diwgyddiad mwyaf o'r fath yng Nghymru.

Sefydlwyd gofod3 am y tro cyntaf yng ngwanwyn 2017 fel digwyddiad undydd blynyddol yng Nghaerdydd. Wedi’n gorfodi i ganslo’r digwyddiad yn 2020 oherwydd pandemig Covid-19, roedden ni wrth ein bodd yn gallu dod â gofod3 yn ôl yn ôl y llynedd, pan gafodd ei gynnal ar-lein am y tro cyntaf dros gyfnod o wythnos.

Roedd adborth o ddigwyddiad y llynedd yn dangos bod pobl wedi mwynhau’r fformat ar-lein yn fawr ac yn ffafrio’r fformat mewn gwirionedd. Yn seiliedig ar yr adborth hwn, mae gofod3 yn parhau ar-lein eleni ond gyda’r opsiwn o gymryd rhan mewn rhai sesiynau rhwydweithio wyneb yn wyneb, diolch i’n partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Mae mwy o wybodaeth am y cyfleoedd rhwydweithio sydd ar gael yma gael yma.

Waeth a ydych chi’n ymddiriedolwr, yn aelod staff, yn wirfoddolwr neu’n bob un o’r rhain, dyma’ch gofod chi i fyfyrio, dysgu a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Cymerwch bip ar y rhaglen o ddigwyddiadau ac archebwch eich lle nawr.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh