Gofod3
Gofod3

Trefnir gofod3 gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ar y cyd â’r sector gwirfoddol yng Nghymru

gofod3 yw’r digwyddiad mwyaf o’i fath i’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Sefydlwyd gofod3 yng ngwanwyn 2017 fel digwyddiad undydd blynyddol yng Nghaerdydd. Wedi'n gorfodi i ganslo'r digwyddiad y llynedd oherwydd pandemig Covid-19, rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu dod â gofod3 yn ôl eleni.

Mae'r fformat wedi newid i gydymffurfio â chyfyngiadau Covid, a bydd nawr yn digwydd ar-lein dros gyfnod o bum niwrnod.

Waeth a ydych chi’n ymddiriedolwr, yn aelod staff, yn wirfoddolwr neu’n bob un o’r rhain, dyma’ch gofod chi i fyfyrio, dysgu a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gyda mwy na 60 o ddigwyddiadau AM DDIM i ddewis ohonynt, gan gynnwys amserlen gyffrous a phrysur o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, dadleuon panel a gweithdai, mae rhywbeth i bawb.

Gwelwch y raglen lawn yma.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.