Gofod3
Gofod3

Bwcio gofod ar gyfer arddangosfa

Curiad calon gofod3 fydd y farchnad ryngweithiol, y mae cannoedd o weithwyr proffesiynol o’r sector gwirfoddol yn ymweld ag ef. Bydd ein hymwelwyr i gyd yn awyddus i ddysgu mwy am eich gwasanaeth, eich cynnyrch neu eich ymgyrch.

Rydyn ni eisiau sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar gofod3 a bod y digwyddiad nid yn unig yn bodloni eich disgwyliadau, ond yn mynd y tu hwnt iddynt.

Rydyn ni’n chwilio am arddangosfeydd arloesol a fydd yn annog ffyrdd gwahanol o weithio, yn ennyn trafodaeth ac yn ysgogi newid, felly yn lle dyrannu lleoedd ar sail y gyntaf i’r felin, rydyn ni’n chwilio am arddangoswyr a fydd yn cyfrannu at wneud gofod3 mor dda â phosibl i ymwelwyr.

Os hoffech wneud cais am ofod arddangos ar gyfer gofod3, llenwch y ffurflen gais ar-lein a’i dychwelyd atom erbyn 22 Mawrth 2024. (Noder: ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried).

Byddwn ni’n gadael i chi wybod canlyniad eich cais erbyn 8 Ebrill 2024.

Bydd pob arddangoswr yn cael:

  • ei gynnwys yn yr arweinlyfr digwyddiadau i hysbysebu eich mudiad
  • enw eich mudiad a dolen gyswllt ar wefan gofod3
  • te a choffi Masnach Deg drwy’r dydd

Bydd gan bob stondin y canlynol:

  • cynllun cragen
  • arwydd gyda’ch enw arno
  • un bwrdd
  • dwy gadair
  • trydan (un soced)

Ffioedd gofod arddangos

Aelodau CGGC

2m x 2m £250 + TAW

3m x 2m £290 + TAW

Sector gwirfoddol

2m x 2m £290 + TAW

3m x 2m £330 + TAW

Sector cyhoeddus

2m x 2m £390 + TAW

3m x 2m £430 + TAW

Sector breifat

3m x 2m £695 + TAW

Cysylltwch â’r tîm digwyddiadau gydag unrhyw gwestiynau: helo@gofod3.cymru

Bwcio eich gofod arddangos

Menyw yn eistedd yn y gynulleidfa yn gwrando ar ddigwyddiad gofod3 2019
Gofod ar gyfer digwyddiadau yn gofod3

Mae cynnal digwyddiad yn gofod3 yn ffordd gost-effeithiol o gyrraedd cynulleidfa amrywiol.

Rhagor o wybodaeth am bwcio gofod ar gyfer digwyddiad

Cyfleoedd noddi

Mae hwn yn gyfle prin i chi gael eich brand wedi’i weld gan arweinwyr yn y sector gwirfoddol.

I gael gwybod yr holl gyfleoedd noddi a hysbysebu, cysylltwch â Wendy Gilbert drwy anfon e-bost at helo@gofod3.cymru neu 0300 111 0124.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh