Gofod3
Gofod3

gofod3 yw eich gofod unigryw chi. Dyma ein canllaw i wneud y mwyaf o’ch diwrnod.

Cofiwch nad cynhadledd mo gofod3…..

Nid cynhadledd ffurfiol mo gofod3, gydag amserlen gaeth i fynychu sesiynau. Mae croeso i chi ddod i gymaint o ddigwyddiadau ag y dymunwch yn ystod y diwrnod, ond cofiwch ei fod yn bwysig iawn eich bod yn gofalu am eich hun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd egwylion, yn cael lluniaeth ac yn manteisio i’r eithaf ar rwydweithio â phobl eraill o bob rhan o’r sector gwirfoddol a thu hwnt.


Peidiwch ag oedi – cofrestrwch ar eich digwyddiadau cyn gynted â phosibl

Gyda mwy na 40 o ddigwyddiadau AM DDIM i ddewis ohonynt, treuliwch ychydig o amser yn edrych ar yr amserlen a phenderfynu ar ba ddigwyddiadau yr hoffech chi fynd iddynt. Gallwch chi ddewis cymaint ag y dymunwch, ond bydd angen i chi gofrestru ar wahân ar gyfer pob sesiwn. Cliciwch yma i bori trwy’r amserlen (yn ôl pwnc, amser a mudiad). Rydyn ni’n defnyddio Luma i reoli archebion am sesiynau eleni, sicrhewch eich bod yn creu cyfrif. Mae cofrestru gyda Luma yn caniatáu i chi weld a rheoli’r sesiynau rydych wedi cadw lle arnynt.


Dysgwch o’ch gilydd

Dewch i’r digwyddiadau, arhoswch i’r rhwydweithio. gofod3 yw gofod Cymru i gydweithio. Cofiwch ymweld â’r farchnad brysur a gwneud cysylltiadau â phobl eraill a allai helpu i fynd â’ch gwaith i’r lefel nesaf. Dewch â’ch heriau a’ch cyfleoedd gyda chi, ac rydych chi’n siŵr o gael eich synnu gan y pethau y bydd pobl yn ei ddweud.


Byddwch yn garedig â chi’ch hun a mwynhewch!

Gyda chymaint o ddigwyddiadau gwych i ddewis ohonynt, cofiwch ofalu amdanoch eich hun a chymryd egwylion. Er mwyn eich annog i wneud hyn, rydym wedi sicrhau y bydd adegau drwy gydol y dydd pan na fydd gennym unrhyw beth yn digwydd.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh