Gofod3
Gofod3

gofod3 yw’r digwyddiad mwyaf o’i fath i’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

gofod3 yw eich gofod unigryw chi.

Waeth a ydych chi’n ymddiriedolwr, yn aelod staff, yn wirfoddolwr neu’n bob un o’r rhain, dyma’ch gofod chi i fyfyrio, dysgu a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Dyma’ch gofod chi i bwyso a mesur a meddwl am y pethau sy’n bwysig i chi.

  • Rhannu storïau
    Cyfleoedd i rannu eich profiadau gyda chyd-fynychwyr mewn amgylchedd agored, hamddenol.
  • Byw a gweithio’n dda
    Mewn byd lle mae’r llinell rhwng gwaith a gartref yn fwy aneglur nag erioed, edrychwch ar ffyrdd o gael cydbwysedd iach.
  • Dysgwch am y sector
    Bydd sbotolau yn cael ei belydru ar waith gwerthfawr y sector gwirfoddol ledled Cymru; dewch i weld beth y mae cymheiriaid wedi’i gyflawni.

YNGLŶN Â GOFOD3

Digwyddiad a drefnir gan CGGC yw gofod3, mewn cydweithrediad â’r sector gwirfoddol yng Nghymru

Waeth a ydych chi’n ymddiriedolwr, yn aelod staff, yn wirfoddolwr neu’n bob un o’r rhain, mae gofod3 wedi’i ddylunio’n benodol i bobl sy’n gysylltiedig â mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Cafodd gofod3 ei sefydlu’n gyntaf yn ystod gwanwyn 2017 fel digwyddiad undydd, blynyddol yng Nghaerdydd

Ar ôl gorfod canslo’r digwyddiad yn 2020 oherwydd y pandemig, gwnaethon ni gynnal gofod3 fel gŵyl wythnos o hyd ar-lein yn 2021 a 2022 ac rydyn ni wedi bod yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau bach gofod3 yn ystod hydref a gaeaf 2023/2024.

gofod3 yw lle mae'r sector gwirfoddol yn dod at ei gilydd

Nod gofod3 o’r cychwyn cyntaf oedd dod â’r sector gwirfoddol ynghyd i ddysgu o’i gilydd ac ysgogi ei gilydd, felly rydyn ni wrth ein boddau ein bod yn dychwelyd i ddigwyddiad wyneb yn wyneb yn 2024.

WYTHNOS GWIRFODDOLWYR 2024

Eleni, mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn 40 mlwydd oed! Bydd gofod3 yn cael ei gynnal ar 5 Mehefin 2024, yn agos at ddechrau’r Wythnos Gwirfoddolwyr, a bydd y rhaglen yn adlewyrchu hyn gyda digonedd o ddathlu gwirfoddoli yng Nghymru a thrafod arferion da.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh