EN

Mi fydd gofod3 ychydig yn wahanol eleni.

Mae’r gyfres o sesiynau gofod3, sy’n cael eu cyflwyno mewn partneriaeth â’r Brifysgol Agored yng Nghymru, wedi’u cynllunio i roi lle ac amser i ni archwilio, dadlau a sbarduno syniadau am sut rydyn ni’n mynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf dybryd sy’n wynebu’r sector gwirfoddol a’r gymdeithas ehangach ar hyn o bryd yng Nghymru, a thu hwnt.

14 Medi – I ble?

Gwersi o wirfoddoli ledled y byd- Archebwch le yma


YN DOD I FYNY

HYDREF– Rôl y sector gwirfoddol wrth fynd i’r afael â hiliaeth
TACHWEDD – Beth am bêl-droed?

Gwersi i’r sector gwirfoddol o daith Gymraeg tîm pêl-droed Cymru

IONAWR – Camau bach tuag at weithredu hinsawdd ystyrlon
CHWEFROR – Cydweithio

Beth allwn ni ei ddysgu o arloesiadau comisiynu yn y sector cyhoeddus?

FYNEGI DIDDORDEB MEWN CLYWED MWY


I fynegi diddordeb mewn clywed mwy am y digwyddiadau, cysylltwch â helo@gofod3.cymru


 

trefnir gan | organised by

Wcva Logo Red .width

mewn partneriaeth â | in partnerhip with

Open University Logo No Background

Keep scrolling

Gofod3
Gofod3
^