Gofod3
Gofod3


Darparwr buddion cyflogeion a berchnogir gan elusen ydym ni, ac mae gennym ddau brif ddiben. Yn gyntaf, i gyflwyno cymaint â phosibl o fuddion iechyd o fewn cynlluniau arian iechyd rhad ac amrywiol, sy’n cynnwys yr holl deulu. Yn ail, i roi arian i elusennau meddygol, ysbytai, hosbisau a rhai unigolion y mae eu hanhwylderau neu anableddau wedi achosi anawsterau neu’r rheini a all fod angen darn o gyfarpar meddygol i wneud bywyd yn fwy cysurus.

www.hsf.co.uk (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh