Gofod3
Gofod3


Rydym yn dod o hyd i entrepreneuriaid cymdeithasol, yn eu cyllido ac yn eu cynorthwyo i wneud newid cymdeithasol hirdymor. Wedi’i ffurfio yn 2002 gan saith mudiad a oedd yn credu bod gan entrepreneuriaid cymdeithasol gyfraniad llawer mwy i’w wneud i’n heconomi a’n cymdeithas, rydym ni ymhlith y cyntaf i gefnogi unigolion gyda’u syniadau eu hunain i greu budd cymdeithasol.

www.unltd.org.uk (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh