Gofod3
Gofod3


Data Cymru yw ateb y llywodraeth leol i bopeth sy’n ymwneud â ‘data’. Wedi’i gyllido gan lywodraeth leol Cymru ac yn ei pherchnogaeth lwyr, rydym yn cynnig amrediad o ddata arbenigol, ystadegau a gwasanaethau ymchwil. Mae hyn yn cynnwys dod o hyd i ddata, ei gasglu a’i goladu, rhoi cyngor ar y ffyrdd gorau o wneud gwaith ymchwil, a rhoi mynediad cost-effeithiol at setiau data masnachol amrywiol, ymhlith gwasanaethau eraill.

https://www.data.cymru/cym/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh