Gofod3
Gofod3


Ni yw rheoleiddiwr y DU ar gyfer deddfwriaeth hawliau gwybodaeth, gan gynnwys Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data’r DU (UK GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i fudiadau ac aelodau o’r cyhoedd ledled y DU, gan hybu arferion da, monitro ac ymchwilio i adroddiadau o dramgwyddau, asesu cydymffurfiaeth mudiadau a chymryd camau gorfodi pan fo’n briodol.

www.ico.org.uk (saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh