Gofod3
Gofod3


Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig a menter gymdeithasol sy’n gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn cael eu hysbysu, eu cynnwys, yn gysylltiedig ac yn cael eu clywed. Mae ein gwaith yn seiliedig ar fwy nag 20 mlynedd o gyflawni prosiectau gwybodaeth ieuenctid digidol. Rydym yn rhannu’r wybodaeth hon drwy hyfforddiant a sesiynau ymgynghori, gan feithrin partneriaethau hirdymor er budd pobl a mudiadau.

www.promo.cymru/?lang=cy

Digwyddiadau gan y mudiad hwn

Dylunio gwasanaethau digidol sy’n gweithio

Mer 5 Meh 2024, 2:30pm

Digidol
Dysgwch sut i wella’ch sgiliau digidol ac adeiladu gwasanaethau gyda chymunedau. Bydd ProMo Cymru yn rhannu sut maen nhw’n cyfuno gwaith ieuenctid a chymunedol gydag egwyddorion dylunio gwasanaethau i greu gwasanaethau a phrofiadau digidol sy’n gweithio i bobl. Yn ystod y sesiwn ryngweithiol hon, bydd ProMo yn dod â’r broses dylunio gwasanaethau pedwar cam yn fyw, gan rannu enghreifftiau, awgrymiadau ac adnoddau perthnasol. Cyflwynir y sesiwn hon gan Newid: Digidol ar gyfer y Trydydd Sector, rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth ag CGGC, ProMo-Cymru a Cwmpas, gyda chefnogaeth Y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol. https://www.newid.cymru/cy/
Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh