Gofod3
Gofod3


Senedd Cymru yw’r corff a etholwyd yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl.  Caiff ei hadnabod yn gyffredinol fel y Senedd, ac mae’n llunio cyfreithiau dros Gymru, yn cytuno ar drethi Cymru ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

www.senedd.cymru/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh