Gofod3
Gofod3

BIDF Event Topic: Topic - Bilingualism

Y Gymraeg – buddsoddi yn nyfodol eich mudiad
Sesiwn i drafod sut i ddod â chydweithwyr ac ymddiriedolwyr ar y siwrne gyda chi gan ystyried arfer dda o sectorau eraill
Read More
Gwneud y pethau iawn - eich taith i fod yn fudiad dwyieithog
This session will focus on how to prioritise actions to ensure your Welsh language offer has the greatest impact, avoids tokenism and is meaningful to your audi
Read More
The Cynnig Cymraeg – Shout about your Welsh medium services.
Seminar yn cyflwyno cymorth Tim Hybu Comisiynydd y Gymraeg a’r Cynnig Cymraeg. Byddwn yn egluro beth yw manteision cynnig gwasaneth Gymraeg a sut mae mynd ati i
Read More
Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh