Gofod3
Gofod3

Rydyn ni’n dod â gofod3 yn ôl fel digwyddiad wyneb yn wyneb eleni am y tro cyntaf ers cyn y pandemig.

We’re bringing gofod3 back as an in-person event this year for the first time since before the pandemic.

Ein gofod i ddangos ein gwerth i Gymru

Wedi’i drefnu gan CGGC, mewn cydweithrediad â’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Ein gofod i ddangos ein gwerth i Gymru

gofod3 yw’r digwyddiad mwyaf o’i fath i’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Bydd 50 o ddigwyddiadau am ddim ar gael, yn cynnwys amserlen gyffrous a phrysur o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, trafodaethau panel a gweithdai, mae rhywbeth i bawb.

5 Mehefin 2024, Stadiwm Dinas Caerdydd

Bydd gofod3, y gofod i’r sector gwirfoddol yng Nghymru, yn dychwelyd fel digwyddiad wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers 2019 ac rydyn ni’n methu aros i’ch gweld chi yno.

Gobeithio y gwnewch chi ymuno â ni am amserlen gyffrous a phrysur o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, trafodaethau panel a gweithdai. Gallwn ni eich sicrhau chi y bydd rhywbeth at ddant pawb.

Ac wrth gwrs, bydd dychwelyd i ddigwyddiad wyneb yn wyneb yn rhoi cyfleoedd di-ri i chi rwydweithio â’ch cymheiriaid o bob rhan o’r sector gwirfoddol, yn ogystal â sgwrsio â chydweithwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn ein marchnad brysur.

Darganfod mwy

Mwy am gofod3

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh