Gofod3
Gofod3


Elusen a arweinir gan aelodau ydym ni sy’n rhoi cymorth i bobl ag anawsterau iechyd meddwl, caethiwed ac anghenion cymhleth sy’n cyd-ddigwydd. Ein nod yw eu helpu i gyrraedd eu potensial personol llawn a chael gwell ansawdd bywyd. Mae ein staff a gwirfoddolwyr arbenigol yn mynd ati mewn modd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn cyfan i helpu pobl ym mhob rhan o’u bywydau, fel y gallant fyw ag urddas a byw mor annibynnol â phosibl. Rydym yn hyrwyddo hawliau pobl o fewn mudiad hyrwyddo hawliau.

https://adferiad.org/cym/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh