Gofod3
Gofod3


Elusen yn Ne Cymru yw Innovate Trust sy’n cynorthwyo oedolion ag anableddau dysgu i fyw bywydau bodlon. Rydym yn galluogi’r unigolion rydym yn eu cefnogi, yn ein cynlluniau byw â chymorth a’r rheini yn y gymuned ehangach, i wella eu sgiliau a’u llesiant. Rydym wrthi’n cyd-gynhyrchu Hwb Gwirfoddoli newydd ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu y gellir ei gyrchu ar hyd a lled y DU ac yn ceisio ennyn cynhwysiant o fewn y gymuned drwy wirfoddoli.

https://innovate-trust.org.uk/ (Saesneg yn unig)

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh