Gofod3
Gofod3


Elusen gofrestredig yw’r Samariaid sy’n ceisio rhoi cefnogaeth emosiynol i unrhyw un mewn trallod emosiynol, yn ei chael hi’n anodd ymdopi neu mewn perygl o ladd eu hunain ledled y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon, yn aml drwy ei linell gymorth. Mae gan y Samariaid oddeutu 600 o wirfoddolwyr ledled Cymru sy’n gweithio yn ein naw cangen yng Nghymru.

www.samaritans.org/england-cy/samaritans-cymru/

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh