Gofod3
Gofod3


Gyda chyllid chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym yn nodi prosiectau sy’n sefydlu cysylltiadau rhwng unigolion a chymunedau o ran treftadaeth genedlaethol, ranbarthol a leol y DU. Mae ein swyddfa yng Nghymru yn canolbwyntio’n benodol ar ymgeiswyr o Gymru, gyda’r cyllid prosiect yn amrywio o £10,000 i £10,000,000. Rydym hefyd yn cadw golwg ar gyllid ar ran Llywodraeth Cymru, ac yn rheoli rhaglenni arbenigol sy’n ceisio gwella natur a mentrau amgylcheddol.

www.heritagefund.org.uk

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh