Gofod3
Gofod3

Chwilio’r da. Beth yw’r tendr mwyaf manteisiol mewn gwirionedd?

Mer 5 Meh 2024, 1:30pm

FFORWM ELUSENNAU BACH CYMRU /LLOYDS BANK FOUNDATION

Wedi’i harwain gan Fforwm Elusennau Bach Cymru a chyda phanelwyr traws-sector o bob rhan o Gymru, bydd y drafodaeth banel hon yn ymdrin ag arferion da mewn comisiynu. Yng nghyd-destun diwygiadau polisi mawr, dyma gyfle i wrando ar safbwyntiau amrywiol, datblygu’r ddeialog a dyfnhau’r ddealltwriaeth o bopeth sy’n ymwneud â chomisiynu, caffael a gwerth cymdeithasol yng Nghymru.

https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/ (Saesneg yn unig)

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
FFORWM ELUSENNAU BACH CYMRU /LLOYDS BANK FOUNDATION
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 1:30pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh