Gofod3
Gofod3

Gwella iechyd a lles

Mer 5 Meh 2024, 11:30am

Cardiff City FC Community Foundation

Rydyn ni am helpu pawb i fyw bywyd iach, mwy egnïol a gwella’u lles. Bydd y sesiwn hon gyda Sefydliad Cymunedol CPD Dinas Caerdydd yn arddangos sut rydyn ni’n defnyddio pêl-droed fel cyfrwng i wella iechyd a lles yn ein cymunedau drwy ymyriadau a phrosiectau wedi’u targedu, gan rannu negeseuon iechyd pwysig a hyrwyddo ymdeimlad o berthyn.

www.cardiffcityfcfoundation.org.uk

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Cardiff City FC Community Foundation
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 11:30am
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh