Gofod3
Gofod3

Arweinwyr Cymdeithasol Cymru – Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu arweinyddiaeth yng Nghymru

Mer 5 Meh 2024, 11:30am

CWMPAS

Ymunwch â ni i ddweud eich dweud am ddyfodol datblygu arweinyddiaeth ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru. Dysgwch am y rhaglenni datblygu arweinyddiaeth am ddim sy’n cael eu cynnal ledled Cymru yn 2024 a 2025. Mae Arweinwyr Cymdeithasol Cymru yn bartneriaeth rhwng Cwmpas, Clore Social Leadership ac CGGC, a gyllidir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd y sesiwn yn ystyried:

  • beth yw arweinyddiaeth dda pan rydych chi’n gweithio yng Nghymru
  • pam ddylech chi fuddsoddi mewn datblygu arweinyddiaeth ar gyfer eich arweinwyr
  • sut gallwn ni gefnogi datblygu arweinyddiaeth yng

https://cy.cwmpas.coop/yr-hyn-a-wnawn/gwasanaethau/social-leaders-cymru/

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CWMPAS
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 11:30am
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh